Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

Országos Középfokú Tájék. Túrabajnokság

Versenyek (2023)

 

BTSSZ

 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság versenyszabályzata


1.) A bajnokság kiírója, szervezői

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága (BTSSZ-TVB) a természetjárók részére Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságot hirdet meg.

A BTSSZ-TVB tagjai és elérhetőségük:

Dravecz Ferenc (e-mail: f.dravecz@gmail.com)   tel: +36 (30) 288-6223
Lehoczki Zoltán  (e-mail: lehoczkizoli@citromail.hu)  tel: +36 (20) 982-2363

2.) Kategóriák

A Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága középfokú és családi bajnokságot ír ki. A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság a következő kategóriában kerül meghirdetésre:

            1) Középfokú bajnokság

a) középfokú bajnokság A csoport
b) középfokú bajnokság B csoport

            2) családi bajnokság

Megfelelő számú jelentkező csapat (minimum 5) esetén a tájékozódási tudásszint és a korábbi évek eredményei alapján a középfokú bajnokságot A és B csoportra osztjuk.
A családi bajnokság színvonalát a 14 éven aluli gyermekek miatt a középfokú és az alapfokú bajnokság színvonala közé tervezzük beállítani. Ezért lesznek olyan versenyek, ahol a családok a középfokú (B kategóriás) versenyeken fognak indulni és lesznek olyan versenyek, ahol az alapfokú (C kategóriás) versenyeken. Illetve lesznek olyan versenyek, ahol kimondottan családi pályák lesznek kijelölve.

3.) Verseny kategóriák

1) A középfokú bajnokság A és B csoportjában indulhatnak a tájékozódási ismeretekkel rendelkező, tájékozódási túraversenyzésben vagy tájfutásban járatos csapatok illetve egyéni versenyzők. A középfokú bajnokságba az Országos Felsőfokú Tájékozódási Túrabajnokság kategorizálását alapul véve a középfokú (B kategóriás), illetve a felsőfokú (A kategóriás) tájékozódási ismerettel rendelkező csapatokat várjuk.

2) A középfokú bajnokság A csoportjába kerülnek azok a csapatok, akik tájékozódási tudásuk alapján kiemelkednek a középfokú mezőnyből. Az A illetve a B csoportba való besorolás minden évben a csapatok és egyéni versenyzők előző évi teljesítménye alapján történik.

3) A családi bajnokságban  legalább egy 14 év alatti általános iskolás gyerek jelenléte ajánlott, de nem feltétlenül szükséges. A „családi” csapatoknál a valóságos családi összetartozás nem követelmény (pl. indulhatnak diákok tanári kísérettel is). Mivel a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban 2021-ben sem indul alapfokú bajnokság, ezért azok a csapatok is a családi kategóriában indulhatnak, akiknek még nehéz a középfokú bajnokság, függetlenül attól, hogy van-e 14 éven aluli gyermek a csapatban. Azok a csapatok, akik a 2022. évi Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban is a családi bajnokságban versenyeztek és nincs a csapatban 14 éven aluli gyermek, azok 2023-ban is családi bajnokságba kerülnek mind a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban, mind az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban.
A családi bajnokság színvonalát a 14 éven aluli gyermekek miatt a középfokú és az alapfokú bajnokság színvonala közé tervezzük beállítani.

4.) A versenyeken kijelölt kategóriák az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében való értékeléshez

1) A középfokú bajnokság A és B  csoportjában a minden esetben a középfokú versenyek eredményeit vesszük figyelembe. Vagyis azokon a versenyeken, melyek egyben az Országos Felsőfokú Tájékozódási Csapatbajnokság fordulói is minden esetben csak az előre kijelölt „B” kategória eredménye számít bele a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyébe.

Azokon a versenyeken, melyek nem országos bajnoki fordulók és több kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján közzé kell tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében.
Azokon a versenyeken, ahol több kategóriában is lehet versenyezni, a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság középfokú versenyébe benevezett csapatokat külön kategóriában, összevontan értékeljük.

2) A családi bajnokságban a nehezebb versenyeken, például a Varsányi Kupán az alapfokú verseny (C kategória) eredménye számít bele a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság családi kategóriájának összesített versenyébe.

Azokon a versenyeken, melyek nem országos felsőfokú bajnoki fordulók, ott a verseny nehézségétől függően kerülnek kijelölésre a középfokú vagy alapfokú pályák. Azokon a versenyeken, ahol lesz rá lehetőségünk, ott a családi bajnokságban résztvevő csapatok számára külön családi pálya lesz kijelölve.
Azokon a versenyeken, ahol több kategóriába is lehet nevezni, egyértelműen előre ki kell jelölni és a bajnokság honlapján közzé kell tenni azokat a kategóriákat, melyeket figyelembe veszünk a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság családi bajnokságának összesített versenyében.
A bajnokság összesített versenyében minden versenyen külön értékeljük a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság családi versenyébe benevezett csapatokat. Amelyik versenyen, a kategórián belül több – azonos pályán versenyző - alkategória is van, a bajnokság értékeléséhez az alkategóriákat összevonjuk.

5.) Kapcsolattartás és információ a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságról

A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság hivatalos honlapja: www.tajbpbajn.freeweb.hu. A versenykiírások, a versenyek eredményei, a bajnokság összesített versenyeinek állása és a versenyen készült fényképek is ezen a honlapon tekinthető meg.
A bajnokság valamennyi benevezett csapata körlevelek útján is megkap minden információt a bajnokságról. A címlistára feliratkozni, illetve leiratkozni az f.dravecz@gmail.com e-mail címen lehet.

6.) Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság

1) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság felépítését lásd az 1. mellékletben.

2) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság 8 versenye közös. Ezeket a versenyeket külön értékeljük a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságon és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságon belül. Ha egy csapat mindkét bajnokságba benevezett, akkor mindkét bajnokság összesített versenyébe beszámít a verseny eredménye. Az értékelés az alapján történik, hogy kik neveztek be a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba, hiszen a pontozás létszámtól függő.

3) Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba is benevező csapatok automatikusan mindkét bajnokságban ugyanabba a csoportba kerülnek besorolásra (A csoport, B csoport vagy családi kategória). A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban lehet eltérő kategóriában is versenyezni, de ezt kérnie kell a csapatvezetőnek.

4) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban az összesített versenyben figyelembe vett versenyek száma 2023-ban 5. 

7.) A részvételre vonatkozó előírások

1) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. csapata benevezhet.

2) A TVB fenntartja a jogot, hogy ha egy kategóriába 5 csapatnál kevesebb nevez be, akkor az a kategória összevonásra kerülhet.

3) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba be lehet nevezni egyénileg és csapatban is és az eredményüket együtt értékeljük. A bajnoki versenyeken egyéni indulásra csak akkor van lehetőség, ha azt a verseny rendezői lehetővé teszik. Az egyéni indulás lehetőségét minden versenykiírásnak tartalmaznia kell. Azokon a versenyeken, ahol a szervezők nem teszik lehetővé az egyéni indulást, ott a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságon belül sem fogadjuk el az egyéni versenyzést. A bajnokságba egyénileg benevezett versenyző az olyan versenyekre, melyek kiírói az egyéni indulást nem teszik lehetővé, csapattársat kell magával vinnie. Így eredményét a bajnokság összesített versenyben elismertetheti.

4) Középiskolás és általános iskolás csapatok, nagycsaládosok tetszőleges létszámban nevezhetnek be a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba. A benevezettek közül egy versenyen résztvevők számát az adott verseny kiírása szerint kell meghatározni. A középiskolás és általános iskolás csapatok összetétele versenyről-versenyre változhat, de csapatnevük, felnőtt kísérőjük azonosítható kell legyen a nevezésnél, illetve a benevezettek közül legalább egynek minden versenyen részt kell venni.

5) Nincs minimális és maximális életkor, a versenyeken budapesti és nem budapesti lakosok egyaránt indulhatnak. A bajnokságban a versenyeket rendező szervezetek tagjai is indulhatnak, a rendezők titoktartása saját tagjaik felé mindenkinek elemi erkölcsi kötelessége.

6) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba év közben is be lehet nevezni.

8.) Csapatok összetétele

1) A bajnokság ideje alatt a csapatok összetétele változhat, de a csapat nevének végig azonosnak kell lenni. A bajnokság ideje alatt nem lehet csapatnevet változtatni. Minden versenyen ugyanazt a csapatnevet kell használni.

2)  Amennyiben az adott csapat év közben kategóriát módosít, akkor a csapat teljesítményét kategóriánként külön-külön értékeljük.

3) A nevezési lapon a névsort év közben is lehet módosítani, tehát nem kell előre jelezni az összes csapattagot. Egy versenyző azonban a bajnokságban csak egy csapatban szerepelhet. Az egyes versenyeken a csapatban a bajnokságba be nem nevezett versenyző is indulhat.

4) Ha a csapatok a versenyeken változó összetétellel szerepelnek, akkor mindig legyen legalább egy fő, aki benevezett a bajnokságba.

5) Csak és kizárólag azokon a versenyeken, ahol nem engedélyezett az egyéni indulás, a különböző csapatok csapattagjai, illetve az egyéni versenyzők együtt is indulhatnak, azért, hogy ne kelljen kihagyniuk az adott versenyt csapattag hiányában. Ilyen esetben mindkét csapat, akiknek a versenyzői együtt indultak ugyanannyi pontot kapnak. Ha a verseny része a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságnak és az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságnak is, akkor az egyik csapat a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban, a másik csapat az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban kapja meg ugyanazt a pontot.

6) Azokon a versenyeken, ahol lehetőség van az egyéni indulásra, a csapattag nélküli versenyzők egyénileg induljanak. Ha más csapat csapattagjával versenyeznek együtt, akkor csak az egyik csapat kap pontot az összesített versenyben. Az együtt induló versenyzők döntik el, hogy melyik csapat kapja a pontot az összesített versenyben.

7) A tájfutó versenyeken (Silvanus parkverseny és Silvanus tájfutó verseny) a csapattagok külön-külön is indulhatnak. Csak a legjobb csapattag eredménye számít bele az összesített versenybe.

9.) Nevezés a bajnokságban való részvételhez

1) Nevezni a mellékelt nevezési lapon meghatározott formában és hiánytalan tartalommal,  e-mail-en keresztül lehet.

2) A nevezést az alábbi címekre lehet elküldeni: Dravecz Ferenc   e-mail: f.dravecz@gmail.com

3) Nevezéskor meg kell adni a csapatnevet és a csapattagok neveit is. Egy csapat csak akkor használhatja a megadott csapatnevet, ha legalább egy csapattag elindul a leadott névsorból. A versenyeken olyan csapattag is elindulhat, akinek a neve nem lett leadva a nevezéskor. Új csapattagot a bajnokság során is fel lehet venni a csapatba

4) Nevezési díj:

Nevezési díj

Bajnokság

felnőttek családok

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság és Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság

2000 Ft/csapat

1000 Ft/család

5) Minden csapat és egyéni versenyző mindkét bajnokságba benevezésre kerül. Aki csak az egyik bajnokságba szeretne benevezni, annak ezt jeleznie kell Dravecz Ferencnek. A nevezési díj ettől nem véltozik.

6) Nevezéskor meg kell adni a csapatnevet és a csapattagok neveit is. Egy csapat csak akkor használhatja a megadott csapatnevet, ha legalább egy csapattag elindul a leadott névsorból. A versenyeken olyan csapattag is elindulhat, akinek a neve nem lett leadva a nevezéskor. Új csapattagot a bajnokság során is fel lehet venni a csapatba, csak jelezni kell az f.dravecz@gmail.com e-mail címen.

7) A nevezési díjat személyesen a versenyek előtt/után Dravecz Ferencnek lehet befizetni. Áfás számla igényeket Lehoczki Zoltánnak vagy Dravecz Ferencnek kell jelezni e-mailben vagy személyesen.Ne átutalással fizessétek be a nevezési díjakat.

8) Nevezési díj szempontjából családnak a 14 éven aluli gyermekkel versenyző családokat tekintjük.

9) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba már résztvevő csapatoknak nem kell minden évben újra benevezni a bajnokságba, csak akkor, ha kategóriát szeretnének változtatni. Így akik nem szeretnének részt venni a bajnokságban 2023-ban, azok jelezzék felénk e-mailen keresztül.  

10) A bajnokságba bármikor, év közben is be lehet kapcsolódni, de a bajnokságban csak a nevezés utáni versenytől tudjuk az eredményüket figyelembe venni.

10.) Csapatverseny

A csapatversenyeken a csapatoknak együtt kell mozogniuk a verseny során. Egy ellenőrző pont bemérhető különböző irányokból is, ilyenkor a csapattagok külön válhatnak. Viszont a csapattagok nem lehetnek egy időben különböző ellenőrző pontoknál. Kivételt képeznek azok a versenyek, ahol lehetőség van arra, hogy a csapattagok külön induljanak. (pl. Silvanus parkverseny vagy Silvanus tájékozódási verseny)

11.) Versenyformák

1) Bontott távú, kötött menetsebességű verseny, ahol a menetidő betartásának ellenőrzése időmérő állomásokon történik. A versenyen résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző állomásokat kell felkeresni meghatározott sorrendben, a megadott menetidők betartásával. A késést és a sietést egyformán büntetjük. Az ellenőrző pontok érintésének sorrendje kötelező. A versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

2) Szintidős pontgyűjtő jellegű verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat és/vagy ellenőrző állomásokat kell felkeresni tetszőleges sorrendben és mennyiségben a megadott szintidőn belül. A versenyen tévesztő bóják és tájékozódással kapcsolatos feladatok is lehetnek.

3) Tájfutó verseny, ahol a résztvevőknek a térképen bejelölt ellenőrző pontokat kell felkeresni a megadott sorrendben. A versenyen nincsenek tévesztő bóják, tájékozódással kapcsolatos feladatok és időmérő állomások. Nincs kötött menetsebesség. A tájfutó versenyen az a csapat, illetve versenyző nyer, aki az összes ellenőrző pontot érinti és leghamarabb beér a célba.

4) Városismereti tájékozódási vagy hozzá hasonló verseny, ahol a résztvevőknek a feladatlapon megjelölt helyszíneket kell felkeresni tetszőleges sorrendben és a kérdésekre az ott található adatok alapján kell válaszolni. A versenyen TOTO is lehetséges.

12.) Értékeléssel kapcsolatos előírások

1) A bajnoki versenyek értékelése során minden csapat a mellékelt táblázat alapján, az elért helyezésének megfelelő pontszámot kapja. A helyezési számok megállapításánál a bajnokságba be nem nevezett csapatokat figyelmen kívül kell hagyni! (Pl.: Ha egy bajnokságba benevezett csapat egy bajnoki versenyen ötödik helyezett lett, de az előtte lévő négy csapatból kettő nem nevezett be a bajnokságba, akkor az adott csapat a bajnokság értékelése szempontjából 3. helyezést ért el!

2) 2023-ban az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság és a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság egymásra épül. Emiatt sok verseny közös a különböző bajnokságokban. A közös versenyek külön-külön kerülnek értékelésre a két bajnokságokban.

3) A középfokú bajnokságba benevezett csapatok (A csoport és B csoport) egy kategóriában versenyeznek, eredményüket együtt értékeljük, de az összesített versenyben a csapatok két csoportra lesznek bontva. A középfokú A csoportba kerülnek azok a csapatok, akik tájékozódási tudásuk alapján kiemelkednek a középfokú mezőnyből. Az A illetve a B csoportba való besorolás minden évben a csapatok és egyéni versenyzők előző évi teljesítménye alapján történik.

4) A középfokú bajnokság A csoportjában és B csoportjában versenyző csapatok és egyéni versenyzők számára a bajnoki versenyeken egy középfokú pálya és egyetlen kategória (B kategória) lesz kijelölve. Minden középfokú csapatnak ebben a kijelölt kategóriában kell indulnia függetlenül attól, hogy a bajnokságon belül melyik középfokú csoportban versenyez. A bajnoki versenyek végeredményben is egy táblázatban fognak szerepelni. Ezen táblázat alapján fog minden csapat pontot kapni. Ezt a kapott pontszámot fogja minden csapat magával vinni a bajnokság összesített versenyébe, abba a csoportba, amelybe benevezett. Azaz az egyedi versenyeken minden középfokú csapat egy pályán, egy kategóriában fog versenyezni és az eredmény táblázatban is együtt fognak szerepelni. A csapatok eredményét utólag fogjuk újraértékelni A és B csoport szerint. A középfokú bajnokság A csoportjába benevezett csapatainak az eredményét külön értékeljük a B csoportba benevezett csapatokétól. A pontozás is ez alapján fog történni.

5) Az összesített versenyben a figyelembe vett versenyek száma minden évben az aktuális versenyek számától függ. A bajnokságba benevezett csapatoknak tehát nem feltétlenül szükséges az összes versenyen elindulniuk. Ha a versenyszezonban egy verseny elmarad, akkor a figyelembe vett versenyek száma a bajnokság alatt is változhat. 2023-ban az összesített versenyben a figyelembe vett versenyek száma 5.

6) A kategóriák bajnoki sorrendje a bajnoki versenyeken elért helyezések alapján megszerzett pontszámok figyelembevételével alakul ki. A különböző kategóriák bajnokai azok a csapatok lesznek, amelyeknek a figyelembe vett legjobb eredményük összege a legmagasabb.

7) A versenyrendezők a bajnoki versenyek hivatalos eredményértesítőjében kötelesek feltüntetni a csapatnév mellett a csapattagok neveit is.

13.) Ha valaki nem abban a kategóriában indult el egy egyedi versenyen, ahol a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban versenyzik

1) Abban az esetben, ha egy csapat rendezői tévedés miatt indult más kategóriában, mint amiben versenyeznek a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban, akkor az eredményüket megpróbáljuk a tőlünk telhető legigazságosabban értékelni. Azaz megpróbálunk ezeknek a csapatoknak mindenképpen pontot adni az összesített versenyben.

2) Ha egy csapat saját hibájából másik kategóriában indult, de a két kategória teljes mértékben összevethető, akkor a csapatot a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében automatikusan átsoroljuk abba a kategóriába, ahol versenyzik.

3) Ha egy csapat saját hibájából másik kategóriában indult és a két kategória nem összevethető, akkor a csapat eredményét nem tudjuk értékelni a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság összesített versenyében.

14.) Pontegyenlőség / holtverseny

1) Az egyedi versenyeken a rendezők feladta eldönteni, hogy pontegyenlőség esetén holtversenyt hirdetnek-e, vagy eldöntik, hogy melyik csapat végezzen előrébb. Nem kötelező érvényű, csak ajánlás, hogy a bontott távú, kötelező menetsebességes versenyeken, pontegyenlőség esetén az a csapat kerüljön előrébb, akinek kevesebb bója hibája van. Szintidős, pontbegyűjtős versenyen a rövidebb versenyidő legyen a mérvadó a pontegyenlőség eldöntésére. A bajnokságon belül nem értékeljük át a pontegyenlőséget. Amit a rendezők megállapítanak, a bajnokságon belül is az lesz a hivatalos végeredmény, bármilyen módszert is alkalmaztak a pontegyenlőség eldöntésére.

2) Ha a bajnoki versenyen a rendezők holtversenyt hirdetnek, akkor az azonos pontszámmal végzett csapatok azonos pontszámot kapnak, mely pontszám az érintett helyezéseknek megfelelő pontszámok középértékének felel meg.

3) A bajnokság összesített versenyében pontegyenlőség esetén mindaddig, amíg az érintett csapatok nem érik el az összesített versenyben figyelembe vett versenyszámot, addig marad a holtverseny. A összesített versenyben figyelembe vett versenyszám elérése után az a csapat végez előbbre a táblázatban, amelyik azokon a versenyeken, amelyeken mindkét (vagy több) holtversenyben végzett csapat részt vett, többször előzte meg a másikat, mint fordítva. Ha még ezek után is holtverseny maradna, akkor a holtversenyben állók közül az nyer, aki több első (második, harmadik, stb.) helyezést ért el.

15.) Óvás, észrevételezés

1) A hivatalos bajnoki eredményértesítőben észrevett, illetve a bajnokság értékelése során esetlegesen elkövetett számítási, elírási hibák észlelése esetén a TVB tagokhoz – elérhetőségüket lásd az 1. pontban– kell fordulni.

2) Az óvás benyújtására és az észrevételezésre közvetlenül a verseny után 3 napig, vagy a versenyértesítő kiküldésétől (e-mail) számított 3 napon belül van lehetőség. Ezután a verseny végeredményén már nem módosítunk.

16.) A bajnokságból való visszalépés

Aki a bajnokságban nem szeretne tovább részt venni, az vagy nem indul el több versenyen, vagy kérésére a továbbiakban nem értékeljük az eredményét, azaz versenyen kívül folytatja tovább a bajnokságot. Visszamenőleg egyetlen csapatnak sem töröljük az eredményét, és az egész bajnokság sem kerül újraértékelésre egy csapat kilépése miatt. Vagyis a csapat neve továbbra is szerepelni fog az összesített táblázatban, csak több pontot nem fog kapni.

17.) Díjazás

1) Az egyes fordulók díjazását a versenyt rendező egyesület biztosítja. Az egyedi versenyek rendező egyesületei nem kötelesek díjazni a saját versenyükön 1-3 helyen végzett csapatokat.

2) Minden kategória első három helyezett csapata számára a Budapesti Természetbarát Sportszövetség "Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság 2023" feliratú serleget ad a megfelelő kategória megjelölésével.

3) A kategóriák első 3 helyezett csapata oklevelet kap, melyen név szerint szerepelnek a csapattagok

4) A kategóriák első három helyezett csapatának tagjai, - azok a csapattagok, akik legalább három versenyen elindultak - kategóriájuknak és helyezésüknek megfelelő feliratú érmeket és oklevelet kapnak.

5) Lehetőségeink szerint tárgyi ajándékokat (pl. turista térkép) is adunk a díjazott csapatoknak.

6) A kupákat, érmeket és okleveleket a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság ünnepélyes eredményhirdetésén és díjátadásán lehet átvenni, amire 2023. december elején kerül sor Budapesten, a Curia u 3. szám alatt. A pontos időpontról a helyezéseket elérő csapatokat elektronikus levélben értesítjük.

18.) Irányadó versenyszabályok

1) A versenyek megrendezéséhez és lebonyolításához a Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat az irányadó. Azokon a versenyeken, melyek csak a B kategóriás országos bajnokságába számítanak bele, a rendezők eltérhetnek a Versenyszabályzattól, de csak a mellékelt kiegészítő versenyszabályzatban szereplő módosítások keretein belül.

2) Az eltérő szabályokat és feladatokat, valamint a nem szabályzott versenyformák (pontgyűjtő versenyek) szabályait a versenykiírásban vagy a menetutasításban a résztvevőkkel közölni kell.

3) A Magyar Természetjáró Szövetség által 2010-ben kiadott Versenyszabályzat és a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Versenybizottsága által kiadott kiegészítő versenyszabályzat a www.tajbpbajn.freeweb.hu honlapon olvasható.

19.) Egyéb előírások, információk

1) Az a verseny nem értékelhető bajnoki versenyként, mely versenyen rendezői hibák miatt a versenypálya időmérő szakaszaiból egynél, vagy a különböző időmérő szakaszokhoz tartozó feladatokból és ellenőrző pontokból háromnál többet ki kellett vonni az értékelés alól.

2) Ha valamely verseny időpontját bármely okból változtatni szükséges, az új időpont más középfokú országos bajnoki verseny időpontjával nem ütközhet. Az új időpontról BTSSZ-TVB-t, illetve a bajnokságba benevezett csapatokat a verseny előtt minél hamarabb értesíteni kell.

4) A BTSSZ-TVB a beérkezett hivatalos eredménylisták alapján a bajnokság pillanatnyi állását rendszeresen meghatározza, és azt a www.tajbpbajn.freeweb.hu honlapon teszi közzé. Az utolsó bajnoki verseny után – ha nem érkezik be észrevétel – a hivatalos eredménylista kézhezvételét követően két héten belül a minden e-mail címmel rendelkező csapat számára el lesz küldve a bajnokság előzetes végeredménye. Az abban előforduló esetleges hibák, elírások ügyében a megadott határidőn belül lehet észrevételt tenni.

 

20.) Tervezett versenyek a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságban

 

Forduló

Dátum

Verseny

1. forduló

2023. március 12.

Gémes Parkverseny

2. forduló

2023. március 26.

Gémes városismereti verseny

3. forduló

2023. április 02.

Silvanus Parkverseny

4. forduló

2023. május 07.

Gémes Majális Kupa

5. forduló

2023. május 13.

Varsányi Kupa

6. forduló

2023. május 20.

Gyermeknap Kupa

7. forduló

2023. szeptember 10.

Campona Kupa

8. forduló

2023. szeptember 24.

Gémes Kupa

9. forduló

2023.október 01.

Silvanus tájfutó verseny

10. forduló

2023.október 07.

Gémes Októberfeszt

11. forduló

2023.október 15.

Gémes Sziget Kupa

  

21.) Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban és a Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság felépítése

 

 

A csoport

B csoport

C csoport

vidéki versenyek

kiemelt budapesti versenyek

egyéb budapesti versenyek

Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság

 

 

Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

Sopron Kupa

Gémes Parkverseny

Silvanus Parkverseny

Satöbbi Kupa

Gémes Majális Kupa

Gémes városismereti verseny

Tavaszi Mátra Kupa

Varsányi Kupa

Silvanus tájfutó verseny

Rezét Kupa

Gyermeknap Kupa

 

Gizella Kupa

Campona Kupa

 

Bakancsos Atom Kupa

Gémes Kupa

 

Hollós Kupa

Gémes Októberfeszt

 

Eltájoló Kupa

Gémes Sziget Kupa

 

Zemplén Kupa

 

 

Napernyő Kupa

 

 

Spartacus Kupa egyéni

 

 

Avar Kupa

 

 

 

 

1) Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba tartoznak az A és B csoportban lévő versenyek.

 

Az összesített versenyben figyelembe vett versenyek száma: 5

 

2) A Budapesti Tájékozódási Túrabajnokságba tartoznak a B és C csoportban lévő versenyek.

 

Az összesített versenyben figyelembe vett versenyek száma: 6