Budapesti Tájékozódási Túrabajnokság

Országos Középfokú Tájék. Túrabajnokság

Versenyek (2023)

 

BTSSZ

 

Országos Középfokú (B kategóriás) Tájékozódási Túrabajnokság kiegészítő versenyszabályzata


 

VERSENYSZABÁLYZAT KIEGÉSZÍTÉS

A versenyszabályzat kiegészítés kiadásának célja: Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság során alkalmazott, a Magyar Természetjáró Szövetség gondozásában 1997-ben kiadott, majd 2003-ban, 2007-ben és 2010-ben módosított versenyszabályzattól való eltérések összefoglalása.

1.  Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság kiírója

2015-ben kísérlet jelleggel a Budapesti Természetbarát Sportszövetség Tájékozódási Verseny Bizottsága (BTSSZ-TVB) rendezi meg az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnoksá-got. A bajnokság hivatalos honlapja: www.tajbpbajn.x3.hu.

2. Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságban való részvételre vonatkozó előírások

2.1. Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság nyílt: bármely egyesület, iskola, család, baráti társaság, stb. csapata benevezhet.

2.2 .A családi + ifjúsági kategóriában olyan családi csapatok indulhatnak, amelyben a benevezettek között van legalább egy 14 év alatti általános iskolás gyerek. A rokoni kötelék nem előírás, néhány felnőtt 1 vagy több gyerekkel indulhat ebben a kategóriában.

2.3. A családi + ifjúsági kategóriában a 14 éven aluli általános iskolás csapatok felnőtt (tanári vagy szülői) kísérettel indulhatnak. A 14-18 év közötti középiskolás és gimnazista csapatoknak tanári, illetve szülői kíséret nélkül kell a versenyeken részt venniük.

2.4 .Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokságba be lehet nevezni egyénileg és csapatban is. A bajnoki versenyeken egyéni indulásra csak akkor van lehetőség, ha azt a verseny rendezői lehetővé teszik. Az egyéni indulás lehetőségét minden versenykiírásnak tartalmaznia kell. A bajnokságba egyénileg benevezett versenyző az olyan versenyekre, melyek kiírói az egyéni indulást nem teszik lehetővé, csapattársat kell magával vinnie. Így eredményét a bajnokság összesített versenyben elismertetheti.

2.5. Középiskolás és általános iskolás csapatok, nagycsaládosok tetszőleges létszámban nevezhetnek be a Bajnokságba. A benevezettek közül egy versenyen résztvevők számát az adott verseny kiírása szerint kell meghatározni. A középiskolás és általános iskolás csapatok összetétele versenyről-versenyre változhat, de csapatnevük, felnőtt kísérőjük azonosítható kell legyen a nevezésnél, illetve a benevezettek közül legalább egynek minden versenyen részt kell venni.

3. Az Országos Középfokú Tájékozódási Túrabajnokság túraversenyein alkalmazható versenyek meghatározása

 3.1. A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny és a szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraverseny meghatározása

A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny és a szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraverseny olyan verseny, amely a természetjárás keretein belül lehetőséget ad a tájékozódási képesség fejlesztésére, a fizikai kondíciók javítására, továbbá arra, hogy a résztvevők versenyszerűen összemérjék szellemi-fizikai felkészültségüket a szabad természetben történő tájékozódásban.

A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny: a csapatoknak (versenyzőknek) térkép és tájoló segítségével, a menetutasításban meghatározott feladatok teljesítésével, az előírt időtartam alatt, az előírt sorrendben kell megkeresniük a térképen kijelölt, esetenként feladattal meghatározott és a terepen elhelyezett ellenőrző pontokat, és kell eljutniuk a célba.
A szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraverseny: a csapatoknak (versenyzőknek) térkép és tájoló segítségével, a menetutasításban meghatározott feladatok teljesítésével, az előírt szintidőn belül, tetszőleges sorrendben kell megkeresniük a térképen kijelölt, esetenként feladattal meghatározott és a terepen elhelyezett ellenőrző pontokat, és kell eljutniuk a célba.

3.2. A gyalogos természetjáró tájékozódási túraverseny alapvető feltételei

3.3. A szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraverseny alapvető feltételei

 4. A verseny időtartamára vonatkozó fogalmak

4.1. Szintidő
Az a rendelkezésre álló idő, ami alatt a csapatoknak (versenyzőknek) a lehető legtöbb ellenőrző pontot kell megtalálnia. Ennyi idő áll rendelkezésre a csapatoknak (versenyzőknek) az ellenőrző pontok megtalálására, a feladatok megoldására és a célba való beérésre.

4.2. Keverési idő
Azaz idő, ami a szintidő lejártától a csapat (versenyző) célba éréség, a versenyzőkarton leadásáig tart. A szintidő túllépési idő alatt hibapontot kell adni az érintett csapatoknak (versenyzőknek).

5. A pontozás szabályai

5.1. A szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraversenyen alkalmazott pontozás

megnevezés

pontszám

Ellenőrző pont kihagyása

0

Tévesztő bójánál történő igazolás

a jó ellenőrző pontnál történő igazolás esetén járó pont fele

Feladat kihagyása

0

Szintidő túllépése

nem lehet irreálisan sok hibapontot adni a késésért

Tájékozódással kapcsolatos feladatok
(pl. távolságmérés, távolságfésű, iránymérés, itiner, poligon, kötelező útvonal stb.

Magyar Természetjáró Szövetség által kiadott versenyszabályzat az irányadó

A szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraversenyeken a feladatok megoldásáért és a szintidő túllépéséért járó hibapontokat az általános versenyutasításnak kell tartalmaznia. Egy feladat nem pontos megoldásáért nem lehet irreálian sok hibapontot adni, maximum annyit, amennyi egy ellenőrző pont megtalálásáért jár.

5.2. A szintidős, pontgyűjtő tájékozódási túraversenyek értékelésének szempontjai

Az ellenőrző pontok megtalálásáért járó ponthoz hozzá kell adni az esetleges feladatok megoldásáért járó pontokat és ebből kell levonni a szintidő túllépéséért járó hibapontokat.